Silenci, solitud i relació

Silenci, solitud i relació

A primer cop d’ull, dona la impressió que el silenci i la solitud, no ens entusiasmen gaire. No els trobem atractius i més aviat ens causen una certa por. L’entorn que ens envolta ens parla de tot al contrari. Tot és soroll. Tot ha de ser ràpid, tot ha de...
Creativitat relacional

Creativitat relacional

Passen els dies, els mesos, els anys, passa el temps, i em sembla que ens costa d’assumir el canvi de costums. Això es nota especialment en algunes persones grans, que sovint tenen la sensació que els temps passats eren millor que els actuals. Al llarg de la història...
Ben connectats, mal comunicats

Ben connectats, mal comunicats

Recordo amb simpatia i una certa enyorança aquells viatges en tren de Barcelona a Palautordera, en aquells vagons de fusta, la màquina de vapor, la lentitud… Però el que més cridava l’atenció, era que la gent, més o menys es coneixia i les converses eren...
Ordre exterior i interior

Ordre exterior i interior

Un bon amic em deia, amb una certa gràcia, que per tal que les coses surtin bé, calen tres condicions: en primer lloc: ordre; en segon lloc: ordre;  i en tercer lloc: ordre. Això posava de manifest la importància que donava a aquest aspecte de la vida. Entenia per...
Panikkar intemporal

Panikkar intemporal

La manera de ser i de pensar d’algunes persones, s’aparta tant del comú denominador, que podem dir que són persones singulars. Una d’aquestes, de qui precisament enguany s’acompleix el centenari del seu naixement, és Raimón Panikkar. El fet de ser...