Et donem la benvinguda a Ciutat Nova

Tot reflexionant junts sobre el que ens envolta i ens importa

Idees i vivències

Les idees es poden rebatre, els testimonis són irrefutables. La vivència de Van Thuan reflectida en un llibre on gairebé podem experimentar que també es pot ser lliure entre reixes.

Acords en el desacord

La necessitat d’arribar a acords en política es fa cada cop més palesa. Situar-se en els extrems porta només a l’immobilisme. L’estructura del sistema pot afavorir-ho a dificultar-ho.

La fraternitat necessària

La llibertat pot acabar transformant-se en desigualtats. La igualtat pot portar-nos a l’eliminació de les diversitats. La fraternitat garanteix la horitzontalitat necessària per assolir una veritable llibertat i igualtat.

Relacions 2.0

Les relacions en l’entorn 2.0 poden millorar-se prioritzant la qualitat per sobre la quantitat de seguidors i de ‘likes’. La persona es pot sentir acompanyada en sentir-se pensada pels altres.

Dret a la democràcia

Retallada de drets, afebliment del diàleg, voluntat de menystenir minories, retrocés de drets humans bàsics. Recuperar relacions de qualitat que assegurin el dret a la democràcia plena.

Cicle de Concerts

A Ciutat Nova fem un pas més per aplegar al voltant de la música persones de diverses tradicions religioses i culturals, mogudes per l’anhel de diàleg en tots els àmbits, tenint com a meta la pau i un món més fratern. A cada concert hi actuen un o dos grups musicals...

Trencadís

La fragmentació que provoca el conflicte exigeix adoptar una determinada actitud de fons: escombrar o recollir. Escampar o relli­gar. Generar major divisió o oportunitat per a una nova trobada.

Share This