Inspirar, suggerir, motivar, descobrir una altra Girona, una altra societat. De tot això va el vídeo que dona inici a l’acte organitzat per l’associació Azahara sota el títol “Joves que inspiren: emprenedoria i diversitat”. L’objectiu sembla clar, la iniciativa lloable, el repte il·lusionant. Més enllà de l’obligada, necessària i imprescindible felicitació a l’entitat organitzadora i a les persones que han fet possible un acte d’aquesta naturalesa, sembla també oportuna fer algunes reflexions sobre el seu contingut.

Tres joves que expressen algunes de les múltiples diversitats que impregnen la societat actual. Tres joves  que inspiren al seu voltant uns valors, que escampen una cultura emprenedora en el sentit més ampli de la paraula. Tres joves que en l’àmbit del seu treball respectiu exerceixen un lideratge, basat en la humilitat, el treball en equip i la recerca de la intel·ligència col·lectiva. Tres joves que, si hi afegim el moderador, ja són quatre.  Tots quatre són només els que han pujat a l’escenari per compartir les seves experiències, però s’intueix que molts altres podrien també ocupar el seu lloc. Joves fills d’una generació de sacrifici i d’esforç, joves que treballen generosament per construir una societat més humana, joves que tenen en l’horitzó un món millor per a les generacions que els succeiran.

Al llarg de les dues hores en què es van anar desgranant les diverses reflexions i vivències, em sembla copsar un eix vertebrador que va sorgint aquí i allà. Aquest eix gira al voltant del convenciment que, compartir un objectiu comú afavoreix avançar de forma col·lectiva i reforça la convicció que l’aportació personal, per petita que sembli, és imprescindible per caminar vers una societat més igualitària que ens apropi a una veritable comunitat. Tot plegat podria semblar una ingenuïtat juvenil, però en realitat no és així. Tots ells són molt conscients que d’obstacles no en falten, però també saben que cada pedra en el camí pot ser una oportunitat, un trampolí de llançament envers una resposta diferent, una acció innovadora, una manera nova de fer front a problemes antics o nous.

Joves oberts al món, però profundament arrelats al lloc on viuen, implicats fins el moll de l’os amb la cultura de la societat on es troben, sense deixar de beure de les fonts de les seves cultures d’origen. Joves creïbles perquè el que expliquen no són teories, sinó que comparteixen la seva pròpia vida. I això s’encomana, això il·lusiona, això interpel·la, això motiva i esperona. Per cert, no només al joves…


 

Francesc Brunés

Col·laborador habitual de Ciutat Nova i també ... professor d'economia (jubilat), pare de dues filles, gironí d'adopció d'esperit universal, defensor de causes més o menys perdudes i, quan cal, conferenciant i tertulià.

Colaborador habitual de Ciutat Nova y también... profesor de economía (jubilado), padre de dos hijas, gerundense de adopción de espíritu universal, defensor de causas más o menos perdidas y, cuando hace falta, conferenciante y tertuliano.
Francesc Brunés

Latest posts by Francesc Brunés (see all)